This is the product title

میکروفن گلفی برد بالا


 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است