This is the product title

پیچی BNC فیش


 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است